polski
'interkulturelles netzwerk' jest stowarzyszeniem. które powstalo w lutym 1996, aby organizowac spotkania i bezposrednia wymiane miedzy róznymi ludzmi i kulturami w ramach seminariów, podrózy w celu nawiazania kontaktów, wymian i praktyk. Poprzez nasza oferte chcemy wspierac miedzynarodowe porozumienie i solidarnosc. Nasz team sklada sie z zaangazowanych mlodych ludzi, którzy chca dac, m.in. mlodziezy, mozliwosc poznania innych ludzi, krajów i stylów zycia. Oprócz tego w ramach kursów doksztalceniowych oferujemy multiplikatorkom i multiplikatorom pracujacym w zakresie ksztalcenia mlodziezy forum do wymiany interkulturowej.

interkulturowe spotkania mlodziezy (punkt ciezkosci: mlodziez defaworyzowana)
interkulturowe seminaria (polaczenie teoretycznej refleksji i praktycznych doswiadczen)
posrednictwo w praktykach w Europie
doradztwo w ramach tresci oraz organizacji miedzynarodowych spotkan
Celem pracy naszego stowarzyszenia jest wspieranie nauki interkulturowej. Uczestnicy poprzez wspólne przedsiewziecia i doswiadczenia gupowe z `obcymi´ i `obcym´moga nie tylko poznac siebie samych i innych, ale takze poddac w watpliwosc. Widzimy w tym mozliwosc poznania, przelamania i zmienienia utartych uprzedzen i punktów widzenia, aby stworzyc podstawe dla wzajemnego zrozumienia. Poznanie ´bycia innym´ jako formy `bycia takim samym`jest m.in. celem spotkan i kursów. Bezposrednia knfrontacja z tym, co inne, stwarza okazje do poszerzenia horyzontów, wyjrzenia ´poza wlasne podwórko´i otwarcia dla siebie nowych perspektyw.

Jezyk jest znaczacym elmentem podczas spotkan miedzynarodowych, daje on przede wszystkim mozliwosc wspomagania gleboko siegajacego zrozumienia, pokonywania niepewnosci i przelamywania uprzedzen podczas obcowania ze soba. Z tego wzgledu oferujemy uczestnikom naszych spotkan animacje jezykowa, kierujac sie przy tym potrzebami uczestników oraz tematem seminarium.Animacja jezykowa posiada w sobie element gry/zabawy i jest postrzegana jako czesc programu.

Nasze spotkania nie sa wyjazdami turystycznymi. Posrednicza w przekazywaniu wrazen zwiazanych z róznymi aspektami zycia w danym kraju: zyciem codziennym, stosunkami politycznymi, sytuacja na rynku edukacji i pracy, kultura i historia.

Elementy gier/zabaw oraz pedagogiki przezycia, które celuja w rozwijanie spolecznych kompetencji, takich jak zaufanie, solidarnosc i odpowiedzialnosc, sa obok oferty kulturalnej punktem ciezkosci zajec w czasie wolnym.